místo: Drážďany
klient: Bauherrengemeinschaft Technologiezentrum Dresden / SIB Dresden
rozloha: 0.7 ha
soutěž (datum) (1. ocenění): 2001
datum realizace: 2004
partner: Henn Architekten, Berlin

1/4

zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Bioinovační centrum TU Dresden

návrh vstupního prostranství a vnitřních atrií

Koncept utváření prostor byl významně ovlivněn specifickými provozními vztahy budovy. Třem vnitřním dvorům se dostalo rozdílného pojetí a prostorové organizace. Motiv „nejmenších stavebních dílků“ odkazuje na téma vědy a výzkumu. Rozlišeny jsou zde „Zahrada“, „Náměstí“ a „Krajina“. V „Zahradě“ se nachází ty „nejmenší dílky“ symbolizující rozličné druhy rostlin. Prostorová dispozice svým uspořádáním vytváří pomyslnou stylizaci genetického kódu. Centrální zpevněná plocha propojuje a tím zároveň rozšiřuje vnitřní a vnější prostory tak, aby bylo vyhověno provozním potřebám. Vše završuje „Krajina“ vytvářející přechod do volného městského prostranství.
data projektu

místo: Drážďany
klient: Bauherrengemeinschaft Technologiezentrum Dresden / SIB Dresden
rozloha: 0.7 ha
soutěž (datum) (1. ocenění): 2001
datum realizace: 2004
partner: Henn Architekten, Berlin