Vize krajiny

Současná kulturní krajina je krajinou neustálé proměny. Každé místo je formováno nejen topografií, ale také svým kulturním kontextem a historií. Úkolem krajinné architektury je zkoumat jedinečný charakter místa a vytvářet návrh podtrhující tuto lokální identitu. Návrh vzniká v prostorovém, časovém a materiálovém kontextu. Strategie “širšího kontextu” je způsob jak utvářet jedinečná místa v době globalizace a standardizace veřejného prostoru.