1985-1990
studium na TU Dresden, obor krajinářská architektura (Dipl.-Ing.)
1990-1996
výzkumný pracovník na TU Dresden, Institut krajinářské architektury
od 1993
autorizovaný krajinářský architekt se specializací na navrhování objektů a veřejný prostor, expertní konzultant a porotce, člen Saské architektonické komory
2006-2008
hostující profesor na TU Berlin, Institut krajinářské architektury a plánování, katedra navrhování
2006
otevření studia v Pekingu
2008-2011
člen architektonické rady města Lipska
2009
jmenování do rady Nadace stavební kultury (Stiftung Baukultur)
2009
Německá cena za krajinářskou architekturu za projekt parku ULAP v Berlíně
2009-2015
lektor studijního oboru Master of Urban Management, Univerzita v Lipsku
2013
jmenování do Rady pro architekturu města Výmar
2014
jmenování do Rady pro architekturu města Erfurt
od 2014
prezident Svazu německých krajinářských architeků (BDLA)
2016
otevření studia v Praze
od 2017
hostující profesor na FA ČVUT v Praze, studijní obor krajinářská architektura