1985-1990
studium na TU Dresden, obor Krajinářská architektura (Dipl.-Ing.)
1990-1996
výzkumný pracovník na TU Dresden, Institut krajinářské architektury
od 1993
autorizovaný krajinářský architekt, expertní konzultant a porotce,
člen Saské komory architektů
2006-2008
hostující profesor na TU Berlin, Institut krajinářské architektury a plánování, katedra navrhování
2006
otevření studia v Pekingu
2008-2011
člen architektonické rady města Lipska
2009
jmenování do rady Nadace stavební kultury (Stiftung Baukultur)
2009
Německá cena za krajinářskou architekturu za projekt parku ULAP v Berlíně
2009-2015
lektor studijního oboru Master of Urban Management, Univerzita v Lipsku
2013
jmenování do Rady pro architekturu města Výmar
2014
jmenování do Rady pro architekturu města Erfurt
2014-2022
prezident Asociace německých krajinářských architeků (BDLA)
2016
otevření studia v Praze
2017-2019
hostující profesor – vedoucí ateliéru navrhování na Fakultě architektury ČVUT v Praze, studijní obor Krajinářská architektura
od 2019
vedoucí ateliéru navrhování na FA ČVUT v Praze, studijní obor Krajinářská architektura
2019
jmenování do Německé akademie pro stavbu měst a krajinné plánování (DASL)
2019
otevření studia v Berlíně