2020-11-27

Nabídka práce - krajinářský architekt s praxí

Aktuálně hledáme kolegu/kolegyni se zkušenostmi se zpracováním prováděcí dokumentace projektů veřejného prostoru. Požadujeme dokončené vysokoškolské vzdělání a alespoň 2 roky praxe v oboru krajinářská architektura, případně architekura a stavitelství. V případě zájmu pošlete svůj životopis a portfolio na e-mail eliska.cerna@rehwaldt.de

2019-12-09

Koncepční studie parků NKP Vyšehrad

Vyšehrad je jedinečnou kulturní i prostorovou dominantou Prahy. Náš projekt získal první cenu v soutěži na Koncepční studii parků Vyšehradu. V příštích 5ti letech tak budeme spolupracovat s NKP Vyšehrad na naplnění společné vize.

2019-11-04

Dopravní terminál Havlíčkova Jihlava

Naše kancelář byla vybrána ke zhotovení studie na přeměnu jednoho z hlavních dopravních uzlů Jihlavy.

2019-09-13

Urbanisticko-dopravní studie souboru staveb Městský okruh Pelc-Tyrolka - Štěrboholská radiála a Libe

Veřejnosti byla představena nová studie dostavby Městského okruhu. V rozsáhlém týmu architektů a dopravních inženýrů jsme měli na starosti zpracování koncepce zelené infrastruktury a krajinářských řešení napomáhajících lepší integraci dopravní stavby do jejího okolí.

2018-11-15

Karlovo náměstí v Praze

Karlovo náměstí projde v příštích letech citlivou přeměnou. Náš návrh byl vybrán k realizaci v mezinárodním řízení se soutěžním dialogem.

2018-10-17

Neumarkt v Drážďanech

Na náměstí Neumarkt v Drážďanech byly vysazeny platany jako zelená upomínka na bývalou tkalcovnu. Naproti Frauenkirche tak vzniká nový městský prostor.

2018-06-24

Háj Karla Maye v Radebeulu

V Radebeulu vzniklo nové hřiště navazující na háj u muzea Karla Maye. Hned naproti se nachází vila Shatterhand. Karavany se vydávají od Stříbrného jezera do pouští Arábie.

2018-04-12

Soutěž na zemskou zahradnickou výstavu v Bad Dürrenbergu - 1. cena

Další zemská zahradnická výstava v Sasku-Anhaltsku se bude konat roku 2022 v Bad Dürrenbergu. V krajinářsko architektonické soutěži získal náš návrh první cenu.

2017-12-01

Soutěž náměstí Berlin-Adlersdorf – 1.cena

Porota složená z odborníků a zástupců veřejnosti vybrala náš návrh jako podklad pro budoucí přeměnu náměstí v Adlershofu. Projekt bude realizován v následujících letech v rámci programu „Aktive Zentren“ .

2017-11-23

Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy

Porota ocenila náš návrh na nový vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy zvýšenou odměnou. Na soutěžním návrhu jsme spolupracovali s pražským atelierem Norma architekti.

2017-11-01

Sotěž Revitalizace řeky Bagong, Čína – 1. cena

Získali jsme první místo v soutěži o návrh revitalizace řeky Bagong v oblasti Jincheng (Čína).

2017-10-26

První místo pro Schwanenteich

Radujeme se z první ceny v soutěži „Gärten in der Stadt“ ( Zahrady města) za projekt rekonstrukce parku a dětského hřiště u rybníka Schwanenteich, Mittweida.

2017-09-14

Nová budova Matematické faktulty TU Berlín – 1. cena

V soutěži o návrh nové budovy Matematické fakulty a Mezioborového centra pro modelování a simulace (IMoS) TU Berlín jsme společně s CODEUNIQUE získa 1. cenu

2017-06-09

Urbanistická soutěž Rodgau – západ – 1. cena

Společně s Prosa architekty z Darmstadtu jsme získali první cenu v urbanistické a krajinářské soutěži. V západní části města Rodgau je plánována zcela nová čtvrť pro 5000 obyvatel. V následujících letech zde vznikne smíšená obytná čtvrť se školami, školkami, parky a sportovními areály.

2016-05-12

Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti

V soutěži o revitalizaci Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti jsme získali 3. místo.