1/5
zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed zpět fvpřed

Koncept veřejných prostranství univerzitního kampusu RWTH Cáchy

Freiraumkonzept für die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH)

Město Cáchy si předsevzalo vytvořit rozsáhlou koncepci řídící urbanistický rozvoj městského centra. Důležitou součástí plánu je napojení areálu vyšší odborné školy (RWTH - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule). Regulační plán nejprve stanoví dlouhodobé všeobecné podmínky rozvoje, přičemž bude proveden rozbor potenciálů jednotlivých prostorů, jež budou pak dále formulovány jako samostatné kvality. Reorganizací parkovacích míst v areálu kampusu vzniknou nové pobytové prostory. Tzv. Campus-Labs jsou místa, která umožní veřejnou prezentaci odborné problematiky zábavnou formou. Veřejnost si může na vyzkoušet poutavé pokusy a rozmanité přístroje, které budou k dispozici s odborným výkladem.
data projektu

místo: Aachen
klient: Stadtverwaltung Aachen, Planungsamt
rozloha: 20.0 ha
datum realizace: 2007